ელიტ-კლუბი «VIP-პარი», ფსონების განსათავსებლად, მონაწილეებს სთავაზობს უფრო ხელსაყრელ პირობებს:

უკვე ყოველი 101-ე ფსონი, თქვენთვის გახლავთ უფასო!

რას ნიშნავს ეს ?

თქვენ ყოველი 100 ფსონისათვის მიიღებთ ბონუსს! ბონუსის მოცულობა, თქვენს მიერ დადებული ასი ფსონის საშუალო არითმეტიკულის ტოლია. აღნიშნულ ფულად დარიცხვას საკუთარ სათამაშო ანგარიშზე, მიიღებს ყოველი მომხმარებელი, რომელიც დაადასტურებს აქციაში მონაწილეობის სურვილს.

რა უნდა გავაკეთოთ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად?

 1. გთხოვთ, გადახვიდეთ ანგარიშის პარამეტრებში, აირჩიოთ დანაყოფი «ბონუსები და აქციები» და დააწკაპოთ ღილაკზე «ჩართვა».
  2. განათავსეთ, ნებისმიერ თანხის 100 ფსონი თქვენთვის მოსახერხებელ დროს, ნებისმიერ ღონისძიებაზე.
  3. სისტემა, ავტომატურ რეჟიმში გამოთვლის თქვენი ფსონების საშუალო არითმეტიკულ მაჩვენებელს.
  4. ბონუსი თქვენს სათამაშო ანგარიშზე დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში.

აქციის თავისებურებები:

 1. ფსონის მინიმალური თანხა -შეზღუდვის გარეშე.
 2. live ფსონები არ შედის ჩასათვლელ 100 ფსონში.
 3. შესაბამისად, რაც მეტი იქნება თქვენი ფსონების თანხობრივი მნიშვნელობა, მით უფრო დიდიდ მოცულობის იქნება ბონუსი 101 ფსონისათვის.

ძირითადი მოთხოვნები:

 1. «ფსონები+» (შემდგომ აქცია) — კომპანია პარი-მატჩის (შემდგომ- კომპანია) საბონუსე აქცია, რომელიც ტარდება ელიტ-კლუბის «VIP-პარის» ყველა მონაწილისათვის.
 2. იმისათვის, რომ ამ აქციაში მიიღოთ მონაწილეობა, აუცილებელია გადახვიდეთ დანართზე „აქციები და ბონუსები», რომელიც მდებარეობს დანაყოფში «ანგარიშის პარამეტრები» და დააჭიროთ ღილაკს «ჩართვა».
 3. აქციის გააქტიურებისთანავე დაიწყება ფსონების ათვლა, მას შემდეგ რაც ფსონების სათვლელი მიაღწევს 100 -ს, მომხმარებელს დაერიცხება ბონუსი, რომელიც შეადგენს ბოლო ასი ფსონის საშუალო არითმეთიკულს.
 4. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი განათავსებს 100 ფსონს და მას დაერიცხება ბონუსი, ფსონების ათვლა დაიწყება თავიდან.
 5. საბონუსე თანხების ავტომატური დარიცხვა ხორციელდება აქციის პირობების შესრულებიდან 24 საათის განმავლობაში.
 6. აქციაში მონაწილეობას იღებს მატჩის დაწყებამდე დადებული ფსონები.
 7. «ექსპრესისა» და «სისტემოს» ტიპის ფსონები კვალიფიცირდება როგორც ერთი ფსონი.
 8. საბონუსე დარიცხვა ხელმისაწვდომია როგორც სათამაშოდ, ასევე გასანაღდებლად და კომპანიის სხვა პროდუქტებზე გადასატანად.
 9. ბონუსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ერთი სათამაშო ანგარიშისათვის თითოეულ მომხმარებელზე, ოჯახზე, ბინაზე, კომპიუტერზე ან IP-მისამართზე. მრავალჯერადი რეგისტრაციის (ყალბი ანგარიშების, სათამაშო ჯგუფების) საშუალებით წესების დარღვევის თაობაზე ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, «პარი-მატჩი» აუქმებს ბონუსს და მასზე დარიცხულ მოგებას. მეორე სათამაშო ანგარიშის დარეგისტრირების შემთხვევაში, ის გაუქმდება და მასზე არსებული ყველა სათამაშო ბონუსი და მათზე დარიცხული მოგებები ანულირდება.
 10. კომპანია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზით თვალი ადევნოს ტრანზაქციების ჩანაწერებს. თუ ასეთი შემოწმების დროს გამოაშკარავდება, რომ მოთამაშე/ები იყენებენ სტრატეგიას, რომელიც კომპანიას, თავისი შეხედულებისამებრ მიაჩნია არაკეთილსინდისიერად, კომპანია იტოვებს უფლებას, შეუზღუდოს ასეთ მოთამაშეს მომავალში აქვციაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
 11. პარი მატჩი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეიტანოს მოცემულ პირობებში ცვლილებები და დამატებები, ან საერთოდ გააუქმოს შემოთავაზება.
 12. ბონუსის მიღებით, მომხმარებელი ეთანხმება ბონუსის პირობებს და პარი-მატჩის საერთო წესებსა და წინადადებებს, რომლებიც გამოქვეყნებულა ვებ-გვერდზე: www.parimatch.com.