აქცია «VIP ექსპრეს+» გაძლევთ შესაძლებლობას, მიიღოთ მეტი მოგება, 5 ან მეტი ღონისძიებისაგან შემდგარი ექსპრეს ფსონის განთავსებით.

მონაწილე, რომელიც მოიგებს ყველაზე მეტ თანხას, გახდება კვირის გამარჯვებული და დამატებით მიიღებს ფულად ჯილდოს!

1 ადგილი  – 200 პ.ე.

2 ადგილი  – 100 პ.ე.

3 ადგილი  – 50 პ.ე.

4-10 ადგილი – 25 პ.ე.

მონაწილეთა შორის შეჯიბრი მიმდინარეობს ყოველ 7 დღეში (ორშაბათიდან — კვირამდე). კვირის შედეგი განახლდება, ყოველ სამშაბათს, ამავე გვერდზე.

ყოველ 7 დღეში გეძლევათ საშუალება, მოხვდეთ პრიზიორთა ათეულში და თქვენს მოგებაზე მიიღოთ დამატებითი   ჯილდო.

აქციის 83- კვირის გამარჯვებულები «VIP ექსპრეს+»  

(04.02.19-დან 11.02.19-მდე)

მოთამაშის სახელი ქალაქი  შედეგების რაოდენობა კოეფიციენტი მოგება* ჯილდო
Потебня Евгений Чернигов 5 5,68 6090,64 200
Поліщук Володимир Вінниця 5 9,82 3439,23 100
Abbasov Zaur Baku 7 4,82 2407,70 50
Семука Александр Рокита 8 4,40 2224,20 25
Кушнаренко Игорь Херсон 5 10,36 2071,24 25
Будзинский Владимир Гусятин 5 2,12 1531,55 25
Киселев Сергей Харьков 5 8,93 868,74 25
Гуль Назарий Львов 8 7,32 739,65 25
Мотичка Юра Львів 5 9,63 521,22 25
Павлюк Юрій Яремча 5 1,74 419,40 25

*მოგების თანხა მითითებულია დოლარში.

**პრიზიორთა ფსონების სანახავად, გთხოვთ, დააჭიროთ გამარჯვებულის ველს.

თუ თქვენ,  ერთი ფსონის წაგების გამო, ვერ მოხვდით გამარჯვებულთა სიაში, ჩვენ დაგიბრუნებთ ფსონის თანხის ნაწილს. იმისათვის, რომ გაეცნოთ დაბრუნების პირობებს, დააჭირეთ აქ.

აქციის წესები  და პირობები:

 1. აქციაში გამარჯვებული განისაზღვრება, არა შემთხვევით, არამედ 5 ღონისძიებისაგან შემდგარი ექსპრეს ფსონებით მიღებული მოგების მოცულობით. ექსპრესის მიხედვით გადახდის მაქსიმალური თანხა შეადგენს $1 000 000-ის ექვივალენტს, სათამაშო ანგარიშის ვალუტაში («პარიმატჩის» ზოგადი წესების თანახმად). აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ექსპრესის განთავსებისათვის, სხვა არანაირი შეზღუდვა არ არის განსაზღვრული.
 2. აქციაში გამარჯვებულად მიიჩნევა მონაწილე, რომლის მოგება «ექსპრესის» მიხედვით არის ყველაზე მეტი.
 3. აქციის შედეგები დაჯამდება ყოველ სამშაბათს ფსონებზე, რომლებიც განთავსდა და გამოითვალა ორშაბათის 00:00 — დან, კვირის 23:59-მდე პერიოდში (აღმოსავლეთ ევროპის დროით (UTC+02:00), კვირის განმავლობაში, რომელიც სააქციო ორშაბათს უსწრებს წინ (პირველ სააქციო ორშაბათად მიიჩნევა 10/07/17).
 4. აქციის პირველი 3 გამარჯვებული, სათამაშო ანგარიშზე მიიღებს ფულად ჯილდოს: პირველი ადგილი — 200 პ.ე.; მეორე ადგილი — 100 პ.ე.; მესამე — 50 პ.ე.(ექვივალენტს სათამაშო ანგარიშის ვალუტაში).
 5. გამარჯვებულები, რომლებიც დაიკავებენ 4-დან 10-მდე ადგილებს, სათამაშო ანგარიშზე მიიღებენ ფულად ჯილდოს 25 პ.ე.-ის მოცულობით (ექვივალენტს სათამაშო ანგარიშის ვალუტაში).
 6. ყოველ სამშაბათს, ამ გვერდზე, დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება  აქციაში გამარჯვებულთა ახალი ჩამონათვალი.
 7. ბონუსის თანხა ანგარიშზე დაირიცხება, გამარჯვებულთა ჩამონათვალის გამოცხადების შემდეგ, დღის განმავლობაში.
 8. აქციაში მონაწილეობს ექსპრეს ფსონები, რომლებიც შედგება არანაკლებ 5 გამოთვლილი მოვლენისაგან, თითოეული  1,01-ზე მაღალი კოეფიციენტით.
 9. აქცია ვრცელდება მხოლოდ VIP სტატუსის მქონე სათამაშო ანგარიშზე განთავსებულ ექსპრეს ფსონებზე.
 10. აქცია ვრცელდება მხოლოდ VIP სტატუსის მქონე სათამაშო ანგარიშზე განთავსებულ ექსპრეს ფსონებზე.
 11. ერთი სააქციო კვირის განმავლობაში, ერთი სათამაშო ანგარიშისათვის,  მხოლოდ ერთი ადგილია ხელმისაწვდომი.
 12. კომპანია უფლებას იტოვებს, მიზეზის ახსნის გარეშე, უარი უთხრას მომხმარებელს ბონუსში მონაწილეობის მიღებაზე.
 13. კომპანია უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს მოცემული წესები და პირობები, გააუქმოს ნებისმიერი მომხმარებლის მონაწილეობა, შეცვალოს სპეციალური შემოთავაზების პირობები, ან სრულად გააუქმოს ის. ინფორმაცია, სპეციალურ შემოთავაზება «VIP ექსპრეს+» -ის წესებსა და პირობებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, გამოქვეყნდება მოცემულ გვერდზე. შემოთავაზების ყოველი მონაწილე იღებს  ვალდებულებას, პერიოდულად შეამოწმოს აღნიშნული გვერდი, ცვლილებების ან დამატებების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
 14. აქციაში მონაწილეობის მიღებით მომხმარებლები თანხმობას აცხადებენ, რომ მათ მიერ, აქციის ჩატარების მიზნით, ნებაყოფლობით მოწოდებული ინფორმაცია (მათ შორის მათი პირადი მონაცემები) გამოქვეყნდება ამ გვერდზე (სახელი, ქალაქი).