შემოთავაზება აქტიურია  ელიტ-კლუბის — «VIP-პარი» მონაწილეთათვის, 2018 წლის 15 თებერვლიდან.

თქვენი ფსონის თანხა 100%-მდე დაბრუნდება ექსპრესში, მხოლოდ ერთი მოვლენის წაგების შემთხვევაში.

თუ თქვენი ექსპრესი მომგებიანია, მოძებნეთ საკუთარი თავი გამარჯვებულთა შორის, აქ.

თქვენს ექსპრეს ფსონზე დაბრუნება განხორციელდება, თუ:

 1. ექსპრესში წამგებიანი აღმოჩნდა, მხოლოდ ერთი მოვლენა, ხოლო ყველა დანარჩენი გამოითვალა, როგორც მომგებიანი.
 2. ექსპრესში წამგებიანი აღმოჩნდა, მხოლოდ ერთი მოვლენა, ხოლო ყველა დანარჩენი გამოითვალა, როგორც მომგებიანი.
 3.  ექსპრესში, მოვლენათა მინიმალური რაოდენობა არის 5. ფსონის თანხის 100%-მდე დაბრუნება, ცხრილის შესაბამისად..
ექსპრესში მოვლენათა რაოდენობა შედეგების კოეფიციენტები არანაკლებ  ფსონის დაბრუნების % 
10 შედეგიდან 1,3 100%
9 შედეგიდან 1,35 100%
8 შედეგიდან 1,4 75%
7 შედეგიდან 1,45 75%
6 შედეგიდან 1,5 50%
5 შედეგიდან 1,55 50%

 

შედეგიდან:

 1. აქციაში მონაწილეობს ექსპრესის სახით განთავსებული ფსონები,  LIVE და PRE-MATCH ცხრილებიდან.
 2. შეთავაზებაში მონაწილეობს ექსპრეს ფსონები, რომლებში შემავალი მოვლენების რაოდენობაა არანაკლებ 5, ხოლო კოეფიციენტი არანაკლებ ცხრილში მითითებული მონაცემებისა.
 3. ექსპრეს ფსონზე დაბრუნება ხელმისაწვდომია, თუ წამგებიანი აღმოჩნდა მასში შემავალი მხოლოდ ერთი მოვლენა, ხოლო სხვა დანარჩენი მოვლენები გამოთვლილია როგორც მომგებიანი.
 4. სააქციო პირობებით ვერ სარგებლობს ექსპრეს ფსონები, რომლებშიც შესულია: 1 კოეფიციენტით გამოთვლილი ფსონები, ანუ დაბრუნება; VIP-ფსონის ტიპის, კოეფიციენტის შეკვეთით; ექსპრესები, რომლებიც მონაწილეობენ შეთავაზებაში «ბონუს+».
 5. ექსპრესისათვის დაბრუნება ხელმისაწვდომია, ფსონის განთავსებიდან 30 კალენდარული დღისმანძილზე. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, ექსპრეს ფსონი დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
 6. ექსპრესზე დაბრუნების მისაღებად, აუცილებელია დაუკავშირდეთ თქვენს პერსონალურ მენეჯერს ნებისმიერი, თქვენთვის მოსახერხებელი საშუალებით, სათამაშო ანგარიშის ნომრისა და ფსონის ნომრის მითითებით.
 7. დარიცხვა განხორციელდება, მოთხოვნის მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში.
 8. დაბრუნების მაქსიმალური თანხა შეადგენს 500 პ.ე.-ს (1300 GEL).
 9. ბონუსის მინიმალური თანხა შეადგენს 1 პ.ე.-ს (2.6 GEL).
 10. კომპანია უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეცვალოს მოცემული წესები და პირობები, გააუქმოს ნებისმიერი მომხმარებლის მონაწილეობა, შეცვალოს სპეციალური შემოთავაზების პირობები, ან სრულად გააუქმოს ის.  სპეციალური შემოთავაზების «VIP ექსპრესი — დაბრუნება 100%-მდე»  წესებსა და პირობებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ განაცხადი გამოქვეყნდება მოცემულ გვერდზე. შემოთავაზების ყოველი მონაწილე იღებს  ვალდებულებას, პერიოდულად შეამოწმოს აღნიშნული გვერდი, ცვლილებების ან დამატებების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად..
 11. ეს პერსონალური შემოთავაზება ხელმისაწვდომია მხოლოდ ელიტ-კლუბის — «VIP-პარი»,  VIP-მომხმარებლებისათვის, რომელთაც აღნიშნული შემოთავაზება მიიღეს კომპანიისაგან  «პარიმატჩი»,  e-mail-ის საშუალებით, ან შეტყობინების სახით სათამაშო ანგარიშის პირად კაბინეტში, რომელიც ხელმისაწვდომია მუდმივად 15.02.2018-დან.